Personvernpolicy


Personvernerklæring for kwelektro.no


1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

      KW Elektro AS (Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm) ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til kwelektro.no


2. Formål for behandling av personopplysninger

      Den innsamlede informasjonen benyttes for:

            a. Nyhetsbrev: Informere kunder om nyheter fra KW Elektro AS

            b. Nettstatistikk: Utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet.

            c. Informasjonskapsler: Forbedre brukeropplevelsen på KW Elektros nettsider.


3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

      Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningers er den enkeltes samtykke (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1a) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) eller kontraktsoppfyllelse (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1c) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) med mindre annet er spesifisert.


4. Hvilke personopplysninger behandles?

      Personopplysningene som behandles er:

            a.

                  a. Nyhetsbrev: Navn, E-postadresse, samt bedrift dersom den enkelte velger å registrere dette.

                  b. Nettstatistikk: KW Elektro samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på kwelektro.no . Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som                   besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

                  Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted som åpner for at KW Elektro AS kan få anonymisert statistikk om nettsidens besøkende.

                  Du kan reservere deg mot Google sine cookies ved å besøke Google.

                  c. Informasjonskapsler: Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best                   mulig og benyttes ikke for å identifisere deg som person.

      Slik administrerer du informasjonskapsler: nettvett.no

      Alle webservere logger kobling mellom IP-adresse, siden som lastes og gitt resultat, med mindre man går aktivt inn for å skru det av. Dette lagres kun en kort periode, og brukes ikke til noe.


5. Innsamling av personopplysninger

      Opplysningene samles inn:

            a. Nyhetsbrev: ved registrering i vår nyhetsbrevtjeneste, etter at bruker gir samtykke til registrering av ovennevnte personopplysninger.

            b. Nettstatistikk: ved bruk av nettstedet kwelektro.no.

            c. Informasjonskapsler:

                  Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte                   «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

                  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som                   behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

                  Det brukes ingen identifiserende informasjonskapsler på www.kwelektro.no. Ved innlogging eller utnyttelse av tjenester vil det bli bedt om samtykke for bruk                   av cookies.


6. Behandling av personopplysninger

      Informasjonen behandles av KW Elektro AS på følgende måte:

            a. Nyhetsbrev: Informasjonen vil ikke brukes til noe annet enn utsending av e-post, og utleveres ikke til tredjeparter. E-postadressen lagres i en egen database hos             nyhetsbrevsleverandøren Sendgrid, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

            b. Nettstatistikk: Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den             enkelte bruker.

            c. Informasjonskapsler: Opplysningene behandles ikke utover å gi bruker bedre opplevelse av nettsiden kwelektro.no.

                KW Elektro AS er databehandler for personopplysninger som lagres i våre løsninger. Våre systemer hostes hos Microsoft Azure og opplysningene lagres på egne servere                som driftes av leverandøren. Opplysningene lagres kun så lenge du benytter våre løsninger, eller til samtykke trekkes tilbake.


7. Registreres rettigheter

      Som registrert i KW Elektro AS systemer har du rettigheter etter Norsk Lov om behandling av Personopplysninger fra 2001 frem den nye personvernloven av 2018 trer i kraft den 25.05.18. Som registrert har du rett til innsyn i egne personopplysninger, krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i tillegg til å slette alle personopplysninger fra våre systemer.


8. Sikring av opplysninger

      Det er kun kunden selv og KW Elektro AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. KW Elektro AS benytter sikker adgangskontroll knyttet til systemer som inneholder personopplysninger, i tillegg til en intern sikkerhetspolicy som er tilpasset kravene i den nye personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte har taushetsplikt ved behandling av personopplysninger.


9. Kontaktinformasjon

      Ved henvendelser angående behandling av personopplysninger, ta kontakt med vår kundeservice på info@kwelektro.no.