Bytte ut gammelt sikringsskap?

Er du opptatt av sikkerhet, bør du vurdere å bytte ut gamle sikringer.
Ditt sikringsskap er hjertet i el-anlegget i boligen, derfor er det ekstra viktig at det er i orden.
Sikringenes funksjon er å hindre overbelastning på boligens elektriske anlegg. Å ta en skikkelig sjekk av sikringsskapet en gang i mellom er derfor en god investering. Defekte eller gamle sikringer kan i verste fall føre til brann.

Påbudt med Overspenningsvern i alle nye installasjoner

Overspenningsvernet skal beskytte apparater og utstyr koblet til det elektriske anlegget mot skader ved blant annet lynnedslag.
Det anbefales å ettermontere overspenningsvern også i eldre anlegg.

Vi bytter eksisterende sikringer til nye jordfeilautomater eller hele skap.